Spolek pozor ART, z. s., IČ: 11999021, sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha (dále jen „spolek“), pořádá charitativní projekt STAY STRONG (dále jen „projekt“).

Účelem projektu je finanční podpora sbírky SOS Ukrajina pořádané Člověkem v tísni a finanční podpora tělocvičných jednot České obce sokolské, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny.

Projektem se rozumí možnost přispět do finanční sbírky prostřednictvím pořízení grafického listu STAY STRONG na webové stránce sokol.pozorart.cz.

Po uhrazení stanovené částky, případně dalšího dobrovolného příspěvku, se kupující stává majitelem grafického listu.

Částkou se pro účely projektu rozumí částka, kterou kupující poskytuje jako dar na sbírku SOS Ukrajina.

Částka činí 2500,- Kč plus poštovné a balné. Kupující uhradí 10,-Kč za grafický list zbylá částka se  rovná výši poskytnutého daru. Veškeré dary budou zveřejněny na transparentním účtu vedeném u Raiffeisen Bank, č. 6682978002/5500. Kupující si může zakoupit libovolný počet grafických listů.

Objednané grafické listy budou odeslány poštou do týdne ode dne zaslání příspěvku. Příspěvek je možné uhradit pouze převodem na účet prostřednictvím QR kódu.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje spolek prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného podnikatele oprávněného poskytovat poštovní nebo zasilatelské služby.

Vrácení grafického listu v případě chybné objednávky není možné. Reklamace v případě poškození dodávky uplatňuje kupující přímo u spolku.  

Spolek na žádost kupujícího vystaví potvrzení o poskytnutí daru.

Po skončení projektu bude částka poukázána na účet Člověka v tísni, konkrétně na sbírku SOS Ukrajina, s číslem účtu 93209320/0300. a do tělocvičných jednot České obce sokolské, které pomáhaji uprchlíkům z Ukrajiny.

Zároveň bude zveřejněna celková částka, která byla vybrána